Az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisa megannyi kincset rejt, benne 200 év nyomtatott sajtótermékei. Ez is egy. A Kocsmablog profilba illő tartalmak közül. Mert megérdemli. Változatlan szövegezéssel, képekkel illusztrálva. Dicsőség a szerzőnek, az újságnak, és a digitalizációnak, ami mindezt elérhetővé teszi.


Ismeretlen: Kávéházak, vendéglők, sörözők és mulatók sorozatos bukása

Az Est – politikai napilap

1925. november 29.

Naponta szomorú kötelessége az ujságnak jelenteni, hogy a főváros legforgalmasabb és legszámottevőbb vidékein kér vagy kért egy-egy üzlet csődöt és kényszeregyességet önmaga ellen. Szomorú látni, hogy ez a csőd, vagy kényszeregyesség hogyan dönt romlásba hét-három másik céget.

Néhány nappal ezelőtt jelentettük, hogy kényszeregyességi tárgyalásokat kezdett Kiszel József vendéglős, ugyanebben az időben kényszeregyesség alá került Gundel Ferenc sörözője, tovább még néhány kisebb vendéglő és éttermi üzem.

Budapesten az ilyen üzemeknek a hitelezői rendszerint a sörgyárak és az a bútoros cég, amelyik fényesen és elegánsan berendezi az ilyen helyiségeket.

A sörgyár vigyáz a bevételre és rendszeresen törleszti követelését, a bútorosnak rendszerint csak az marad, amit a sörgyárak meghagynak. De még mindig elég rendes és rendszeres törlesztés alapja szokott lenni egy-egy ilyen fényesen berendezett söröző vagy étterem. Rendezett, nyugodt gazdasági időkben jövedelmező üzlet volt az ilyen részletre való berendezés.

Most azonban az idők olyan mostohák, hogy elsősorban a kávéházi és éttermi üzemeket viszik az összeomlás felé, mert Budapesten nincs az embereknek annyi pénzük, hogy ezeket az éttermeket látogatni tudják, ebből pedig egész sereg összeomlás és üzleti tragédia következik.

A pesti embernek nincs pénze, tehát tönkremegy a kávéház, megbukik a vendéglő, csődöt mond az étterem, fizetésképtelen lesz a söröző és ezzel kapcsolatban fizetésképtelen lesz mindenki, akinek kapcsolata van a tönkrement vállalattal.

Példa erre az Interieur Berendezési Vállalat, amelynek tulajdonosa Kovács Béla, régi és ismert szakember. Kovács Béla rendezte be Budapesten a legtöbb vendéglőt, kávéházat és sok szállodát. Mindenütt ilyen részlethitelre, mint aminőről már említést tettünk. Legutóbb kilenc ilyen helyiséget rendezett be és a kilenc helyiség három héten belül fizetésképtelenséget jelentett, – természetesen a kilenc rendelőjének fizetésképtelensége miatt a mai napon Kovács Bélának is fizetésképtelenséget kellett jelentenie. Ma délelőtt beadott kérvényében, amelyben a csődönkívüli kényszeregyességi eljárás megindítását kéri cége ellen, érdekesen magyarázza meg Kovács Béla, hogy három hét alatt hogyan lett inzolvenssé.

Anyagi romlásomat – mondja – az előre nem látott és köztudomású gazdasági helyzet, a rohamosan egymást kővető tömeges fizetésképtelenségek és különösen a következő két körülmény okozta:

Az egyik az, hogy a változott viszonyok folytán a reám bízott munkálatokat csakis azok nagy részének kihitelezése útján lehetett lebonyolítani, ami maga után vonta szükségszerűleg azt, hogy én magam kénytelen voltam nagyösszegű hiteleket igénybe venni és az ezek után járó súlyos kamatterheket a folytonosan romló gazdasági viszonyok mellett üzletmenetem nem bírta el. A másik és a legfőbb ok az volt, hogy az általam hitelre végzett munkálatokat megrendelő cégek, vagyis adósaim egymásután jelentették fizetésképtelenséget.

És itt felsorolja egymásután, hogy az elmúlt három hétben két és félmilliárd korona tartozására a következő cégek jelentettek fizetésképtelenséget:

Az »Európa«-kávéház, – amelyet alig néhány hónappal ezelőtt bútorozott be. Fuchs vendéglős a Józsefvárosban, a Belvárosi Nemzeti Demokrata Pártkör, a Gundel Kamara-söröző, (amelyet milliárdos költséggel rendeztek be alig három hónappal ezelőtt). A Piccadili söröző 600 millió koronával maradt adós és még csak másfél hónapja készült el. Kiszel József vendéglős másfélmilliárd koronával maradt adósa az Interieur-nek. Még nincs három hónapja, hogy a fényes berendezés elkészült. Azonban a Royal-kávéház uccai helyisége az, amely közvetlenül előidézte Kovács fizetésképtelenségét. Összesen 2.582,000,000 koronával maradt adósa a kávés, aki fizetésképtelenséget jelentett be. Ez mind kényszeregyesség, semmi behajtási lehetőség nincs, végrehajtani nem lehet, úgyhogy a berendezési vállalat is kényszerült fizetésképtelenséget jelenteni.

És míg egy esztendővel ezelőtt a Gazdabank helyiségének berendezésével, a volt Magyar Világ kávéház helyén vesztett rengeteget Kovács Béla, – addig mielőtt ezek a fizetésképtelenségek sorozatosan jelentkeztek volna – milliárdos költséggel berendezte az »UHU« című mulatót.

Ez volt a régi jó cég tönkremenetelének útja.

vendéglátóhelyek bukása
vendéglátóhelyek bukása – kép forrása: Interieur Művészeti folyóirat (1913)

Felderítjük a környék kocsmáit.

vendéglátóhely érdekesség