A Petőfi Sándor tollából való Falu végén kurta kocsma a mai Románia területén, Erdélyben, Szatmár megyében íródott. Az Origo 2015-ös cikke szerint, irodalomtörténeti kutatásokra hivatkozva: a Szamoson átvezető komp lejárójával szemben volt a kocsma Tunyogmatolcson, és azért kurta, mert akkoriban az ősztől tavaszig működő falusi italmérőket így nevezték.

Amellett, hogy találóan érzékletes a verssorok közé bújtatott éjszakai kocsma életkép, ahol borgőzös férfiak cigánymuzsikára danolnak, kiütközik az a fajta mentalitás, ami a legtöbb részeg embernek a sajátja, hogy nekem ne parancsolja meg senki, hogyan mulassak. Így az uraság kérése, miszerint legyen már csend, mert ő aludna, olaj a tűzre, de mikor egy magukfajta kéri ugyanezt, a beteg édesanyjára hivatkozva, mindjárt lecsitultak.

Ennyi a történet, nem több. Az eredeti. Mégis tanítják. Kaszás Attila előadásában mondhatni, egészen modernnek hat.

Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma – Kaszás Attila előadásában

Kortárs átirat

De ha mellé tesszük a 2017. március 15-én a Red Bull Pilvakeren elhangzott Lábas Viki – Sub Buss Monster – Fluor közös szerzeményt, akkor az is látszik, hogy mai napig megihlet másokat, és bőven van még muníció a kocsmában pohár alja, mint forradalmi kedvcsináló témában. És micsoda plusz a ritmus, a zene és a népmesei rajzfilmbetét? Jól sikerült kortárs művészet, imponáló visszatetszés. A mondandóra való konkrét megfejtés meg legyen mindenkinek a sajátja, hisz az egzakt tudományoktól messze-távol esik a verselemzés. De az animációban megjelenő néhány beszédes kocsmanevet csak felsorolom, mert vagy létező keresztelések ezek, vagy nem létezik, hogy nem lesznek a közeljövőben ilyenek:

Kis Gémeskút, Bújdosó, Legénydűlő csárda, Elvesző, Viharsarok, Busótanya, Zsiványos, Itató, Boroltó, SportBár, Koccantó, Gödény bisztró, Felmosó, Álnok Ámor, Belső Nyomás Bár, Molyirtó koktél- és diszkóbár, Szomjas Kaktusz.

Red Bull Pilvaker – Falu végén kurta kocsma

Éljen sokáig az irodalom és a költészet! És ha a megújulás képességét vesztve mégis halnia kell, legalább találd meg a kurta kocsmád, amit sajátodnak érzel!

Petőfi Sándor
Petőfi Sándor

Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma…

Falu végén kurta kocsma,
Oda rúg ki a Szamosra,
Meg is látná magát benne,
Ha az éj nem közelegne.

Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötötték,
Benne hallgat a sötétség.

De a kocsma bezzeg hangos!
Munkálódik a cimbalmos,
A legények kurjogatnak,
Szinte reng belé az ablak.

„Kocsmárosné, aranyvirág,
Ide a legjobbik borát,
Vén legyen, mint a nagyapám,
És tüzes, mint ifju babám!

Húzd rá cigány, huzzad jobban,
Táncolni való kedvem van,
Eltáncolom a pénzemet,
Kitáncolom a lelkemet!”

Bekopognak az ablakon:
„Ne zugjatok olyan nagyon,
Azt üzeni az uraság,
Mert lefeküdt, alunni vágy.”

„Ördög bújjék az uradba,
Te pedig menj a pokolba!…
Húzd rá, cigány, csak azért is,
Ha mindjárt az ingemért is!”

Megint jőnek, kopogtatnak:
„Csendesebben vigadjanak,
Isten áldja meg kendteket,
Szegény édesanyám beteg.”

Feleletet egyik sem ad,
Kihörpentik boraikat,
Végét vetik a zenének
S hazamennek a legények.

Red Bull Pilvaker
Red Bull Pilvaker

Lábas Viki – Sub Buss Monster – Fluor:
Falu végén kurta kocsma

LÁBAS VIKI:
Húzza a zsivány a nótádat, barna legény,
Hosszú út vezet a falu végi Szamos felé.
Hidd el, itt mulat most mindenféle gazdag szegény,
Együtt a közös nyelv a pohár aljáig is elér.

SUB BASS MONSTER:
Falu végén egy kurta kocsma,
A rossz nyelvek azt mondják, itt mulat a falu mocska.
Egy kis ócska, koszos talponálló,
De eltemetni a bánatot, hidd el, pont kiváló.
Ha éjszaka közeleg, lecsendesül a világ.
A kocsma bezzeg hangos, koccannak a tequilák.
Cimbalmos helyett itt DJ a zenész,
Ha bemész, pár pia benéz, de egye a penész!
Kocsmárosné vigyorog, ma is szalad a szekér,
A sörök körül serényen sürgölődik sok szeszegér,
A szomszéd bekopog, hogy szóljak nekik a neszér’.
Hát szóljon nekik, aki akar, de az nem leszek én.
Pár óra múlva, mint egy rossz átok,
A zajra meg a fényre gyűlenek fakabátok.
De a végét nem vehetik a zenének,
Amíg bírják a legények, az a lényeg!

LÁBAS VIKI:
Húzza a zsivány a nótádat, barna legény,
Hosszú út vezet a falu végi Szamos felé.
Hidd el, itt mulat most mindenféle gazdag szegény,
Együtt a közös nyelv a pohár aljáig is elér.

FLUOR:
Falu végén falu mocska,
Lopnak, isznak ezek, meg hazudoznak.
Régóta idegesít ez a dolog,
Úgyhogy most felcsapom a szirénát, és befarolok.
Reggel hatkor a talponálló még darál,
Az arcokon már kék halál,
Sorban esnek be a szék alá.
Bár mélabús a Béla bá, mer’ visszahúz a téglagyár,
De hazateker nyolcassal a bringába’,
Az árok itt a sokat ölelt kispárna.
De ki az, aki ennyi mindent elnéz?
Vagy azért alszol bokorba’, mert te vagy az új kertész?
Kicsit megártott a sörike,
Ne legyünk hariba, de bedoblak a böribe.
Véget vetek én a zenének,
És a falutól is búcsúzhattok, legények!

LÁBAS VIKI:
Húzza a zsivány a nótádat, barna legény,
Hosszú út vezet a falu végi Szamos felé.
Hidd el, itt mulat most mindenféle gazdag szegény,
Együtt a közös nyelv a pohár aljáig is elér.
Húzza a zsivány a nótádat, barna legény,
Hosszú út vezet a falu végi Szamos felé.
Hidd el, itt mulat most mindenféle gazdag szegény,
Együtt a közös nyelv a pohár aljáig is elér.

Pihen a Nap, táncol a Hold,
A világ csendes, zaj jön a szomszédból.


Felderítjük a környék kocsmáit.

vendéglátóhely érdekesség